Có bất kỳ
câu hỏi?

FAQ

Giao dịch

Yêu cầu ký quỹ có thể khác nhau tùy theo công cụ và việc bạn có được phân loại là khách hàng chuyên nghiệp hay không. Để biết các yêu cầu ký quỹ mới nhất, hãy kiểm tra bảng bằng cách nhấp vào đây.

Gửi và Rút Tiền

Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Eurotrader của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau: Đăng nhập tài khoản Eurotrader bằng email và mật khẩu đã đăng ký của bạn. Đi tới phần "Ví" và chọn tùy chọn "Gửi tiền". Bạn sẽ tìm thấy nhiều phương thức thanh toán khác nhau để lựa chọn. Xin lưu ý, Eurotrader không áp dụng bất kỳ khoản phí nào đối với việc gửi hoặc rút tiền. Vui lòng chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn và cho biết số tiền bạn mong muốn gửi vào. Điền thông tin thanh toán được yêu cầu và làm theo hướng dẫn trên màn hình để xác nhận giao dịch. Sau khi được phê duyệt, số tiền gửi sẽ hiển thị trong Ví Eurotrader của bạn và sẽ được ghi lại trong Lịch sử giao dịch của bạn. Với số tiền sẵn có, giờ đây bạn có thể chuyển chúng vào tài khoản giao dịch của bạn và bắt đầu các hoạt động giao dịch.

Eurotrader cung cấp các loại tiền tệ sau trong Ví: EUR, USD và GBP. Eurotrader khuyến nghị rằng loại tiền trong ví của bạn phải khớp với loại tiền bạn dự định gửi để tránh phát sinh phí chuyển đổi. Mọi giao dịch chuyển tiền từ Ví Eurotrader sang tài khoản giao dịch của bạn bằng loại tiền tệ khác sẽ được chuyển đổi dựa trên tỷ giá nền tảng của chúng tôi.

Trong trường hợp hủy thẻ, các ngân hàng được yêu cầu hỗ trợ các giao dịch cụ thể, chẳng hạn như xử lý hoàn tiền, thường trong thời gian tối thiểu là sáu tháng. Do vậy, chúng tôi thiết tha yêu cầu bạn thực hiện việc rút tiền về chính thẻ mà ban đầu bạn đã dùng để gửi tiền vào, ngay cả khi thẻ đó không còn hoạt động nữa. Sau đó, tiền của bạn sẽ được chuyển sang thẻ mới, thẻ này được liên kết với cùng tài khoản ngân hàng với thẻ đã hủy trước đó của bạn. Nếu tài khoản ngân hàng liên kết với thẻ đã bị đóng hoàn toàn, chúng tôi sẽ yêu cầu bằng chứng về việc đóng tài khoản để có thể xử lý việc rút tiền trực tiếp vào tài khoản mới của bạn.

Eurotrader cố gắng xử lý nhanh chóng mọi yêu cầu rút tiền trong giờ làm việc. Nếu yêu cầu được nhận ngoài giờ làm việc, yêu cầu sẽ được giải quyết vào ngày làm việc tiếp theo. Thời hạn hoàn tất việc rút tiền của bạn tùy thuộc vào phương thức thanh toán đã chọn: - Chuyển khoản SEPA thường được phản ánh trong cùng một ngày làm việc. - Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế có thể mất 3-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào thời gian xử lý của ngân hàng của bạn. - Rút tiền bằng thẻ có thể cần khoảng 5-7 ngày làm việc. - Rút tiền qua Skrill được nhận ngay lập tức.

Eurotrader không áp đặt bất kỳ khoản phí nào đối với việc gửi hoặc rút tiền, tuy nhiên, bạn có thể phải chịu phí từ ngân hàng đối ứng của bạn. Cụ thể là, trong trường hợp chuyển khoản ngân hàng và phí tỷ giá hối đoái nếu có.

Mở Tài Khoản

ó, bạn có thể mở tài khoản công ty với Eurotrader thông qua quy trình đăng ký tiêu chuẩn của chúng tôi. Sau khi hoàn tất đăng ký lần đầu, vui lòng liên hệ với văn phòng hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]. Họ sẽ hướng dẫn bạn các tài liệu bổ sung cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phê duyệt tài khoản dành cho tộc chức của bạn.

Tài khoản không có phí qua đêm, còn được gọi là tài khoản Hồi giáo, là một loại tài khoản giao dịch được thiết kế để tuân thủ các nguyên tắc Hồi giáo. Trong tài chính Hồi giáo, thu nhập hoặc trả lãi (được gọi là "riba") bị cấm. Do đó, tài khoản không có phí qua đêm là tài khoản không tính phí hoặc trả bất kỳ khoản lãi nào đối với các vị thế được giữ qua đêm. Thay vì kiếm hoặc trả lãi, tài khoản không có phí qua đêm có thể có các khoản phí hoặc lệ phí khác liên quan đến chúng. Các khoản phí này thường được cấu trúc để tuân thủ nguyên tắc Hồi giáo và đảm bảo rằng chủ tài khoản không kiếm được hoặc phải trả lãi. Để mở tài khoản miễn phí swap với Eurotrader, bạn cần cung cấp bằng chứng về Đức tin Hồi giáo đến nhóm hỗ trợ của họ tại [email protected] 1. Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về tài khoản không có phí qua đêm, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ riêng của Eurotrader tại [email protected]

Có, Eurotrader cho phép mở tối đa năm tài khoản giao dịch trên mỗi nền tảng. Điều này có nghĩa là bạn có thể có đồng thời tối đa năm tài khoản giao dịch MT4 và năm tài khoản MT5 trong cùng một hồ sơ. Mỗi khách hàng chỉ được phép có một hồ sơ.

Khách hàng Chuyên nghiệp được định nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức có kinh nghiệm, kiến thức, chuyên môn đáng kể về giao dịch. Để đủ điều kiện trở thành Khách hàng Chuyên nghiệp, bạn phải đáp ứng ít nhất hai trong ba tiêu chí sau: Bạn đã thực hiện các giao dịch với quy mô đáng kể trên thị trường liên quan với tần suất trung bình là 10 giao dịch mỗi quý trong bốn quý trước đó; Bạn làm việc hoặc đã làm việc trong lĩnh vực tài chính ít nhất một năm ở vị trí chuyên môn, đòi hỏi kiến thức về các giao dịch hoặc dịch vụ có liên quan. Quy mô danh mục đầu tư công cụ tài chính của bạn, được xác định bao gồm tiền gửi bằng tiền mặt và công cụ tài chính vượt quá 500.000 EUR. Mặc dù Khách hàng Chuyên nghiệp có thể được hưởng một số lợi ích nhất định như đòn bẩy cao hơn và yêu cầu ký quỹ thấp hơn, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là họ phải chịu ít biện pháp bảo vệ theo quy định hơn so với Khách hàng Bán lẻ. Điều này có nghĩa là họ có thể không được Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF) chi trả. Để biết chi tiết toàn diện, vui lòng tham khảo "Chính sách phân loại khách hàng" có sẵn trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected].

Nền Tảng Giao Dịch

ó bốn loại lệnh chờ có sẵn trong MetaTrader Giới hạn mua, giới hạn bán, dừng mua và dừng bán. Những loại lệnh này cho phép bạn đặt các điều kiện cụ thể để mua hoặc bán chứng khoán dựa trên giá trong tương lai. Bạn có thể sử dụng các loại lệnh này để tham gia thị trường ở mức giá mong muốn, ngay cả khi giá hiện tại cao hơn hoặc thấp hơn.

Vui lòng Nhấp vào đây để xem so sánh đầy đủ về hai nền tảng.