Đòn bẩy Và Lợi Nhuận
Giải Thích

Khuếch đại kết quả giao dịch của bạn bằng đòn bẩy.

EuroTrader cung cấp đòn bẩy lên tới 1:1000 và yêu cầu ký quỹ cạnh tranh.

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy cho phép bạn mở các vị thế lớn hơn nhiều so với số dư tài khoản của bạn thường cho phép bằng cách vay từ nhà môi giới của bạn. Ví dụ: đòn bẩy 1:100 có nghĩa là nhà môi giới của bạn cung cấp vốn lên tới 100 lần số tiền gửi của bạn.

Điều này khuếch đại cả lãi và lỗ trong giao dịch của bạn. Mặc dù đòn bẩy làm tăng rủi ro nhưng nó mang lại sự linh hoạt để giao dịch các vị thế bạn muốn.

Yêu cầu ký quỹ:

Ký quỹ là số vốn cần thiết trong tài khoản của bạn để mở một vị thế có đòn bẩy. Ví dụ: đòn bẩy 1:100, yêu cầu ký quỹ thường là 1% kích thước vị thế.

Chúng tôi cung cấp đòn bẩy lên tới 1:1000 với yêu cầu ký quỹ cạnh tranh. Tận dụng tỷ lệ ký quỹ ban đầu thấp hơn của chúng tôi để khiến cho vốn của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Giao dịch có trách nhiệm:

Trong khi đòn bẩy cung cấp tính linh hoạt giao dịch nhiều hơn, rủi ro cũng tăng lên. Theo dõi vốn chủ sở hữu của bạn chặt chẽ và tích cực quản lý giao dịch của bạn. Không bao giờ mạo hiểm nhiều vốn hơn bạn có thể đủ khả năng để mất.

Câu hỏi? Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thực hiện lệnh, trượt giá hoặc nền tảng giao dịch của chúng tôi nói chung. Chúng tôi rất vui được hỗ trợ.

Thông tin đòn bẩy

Vui lòng đọc thông tin bên dưới về mức đòn bẩy tối đa được cung cấp cho Khách Hàng Lẻ trên Eurotrade International LTD.

Công cụ tài chính

Đòn bẩy tối đa

Các cặp ngoại hối chính

1:1000

Các cặp ngoại hối nhỏ

1:1000

Các cặp ngoại hối ngoại lai

1:500

Kim loại giao ngay

1:500

Chỉ số giao ngay

1:200

Hàng hóa Năng lượng

1:200

Cổ phiếu

1:20

Tiền điện tử

1:20

Đòn bẩy linh hoạt

Eurotrader sử dụng mô hình đòn bẩy linh hoạt cho các nhóm tài sản được liệt kê bên dưới trên nền tảng Eurotrader MT4 và MT5, tự động điều chỉnh theo vị thế giao dịch của khách hàng. Khi khối lượng trên mỗi công cụ tăng lên, đòn bẩy tối đa được cung cấp sẽ giảm tương ứng.

Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin về đòn bẩy linh hoạt.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm hoạt động giao dịch chi phí thấp chưa?

Mở tài khoản demo không rủi ro để thực hành giao dịch với đòn bẩy và ký quỹ. Sau đó giao dịch thị trường trực tiếp một cách linh hoạt.