Giao dịch CFD

CFD là Gì?

CFD (hợp đồng chênh lệch) cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội suy đoán về xu hướng thị trường toàn cầu cho dù giá tăng hay giảm!

Chúng là một thỏa thuận giữa nhà giao dịch và nhà môi giới để trao đổi sự khác biệt về giá trị của một tài sản cơ bản từ việc mở hợp đồng đến việc đóng cửa.

Bạn nên duy trì đủ lợi nhuận để tránh các vị thế của bạn bị đóng tự động khi giá di chuyển so với bạn.
CFD Trading

CFD hoạt động như thế nào?

Giao Dịch Cfd:

Chúng tôi cung cấp CFDs trên:

CFDs cho phép bạn tận dụng biến động giá trên thị trường toàn cầu.
Hãy mở tài khoản demo không rủi ro để bắt đầu trải nghiệm giao dịch CFDs cho chính bạn ngay hôm nay!

CFDs

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm hoạt động giao dịch chi phí thấp chưa?

Mở tài khoản demo không rủi ro để thực hành giao dịch với đòn bẩy và ký quỹ. Sau đó giao dịch thị trường trực tiếp một cách linh hoạt.