Holiday Trading Hours
Markets Day before Good
Friday 14.04.22
Good Friday
15.04.22
Easter Sunday
17.04.22
Easter Monday
18.04.22
Forex Normal Hours Closed Normal Hours Normal Hours
Indices / US30
US30
SPX500
NAS100
US2000
VOLX
UK100
GER30
ESP35
FRA40
HKG33
JPN225
AUS200
EUSTX50
CHN50
Close 21:00 Closed Normal Hours Normal Hours
Commodities / SOYF
SOYF
WHEATF
CORNF
Close 18:20 Closed Closed Open 00:00
Metals / XAUUSD
XAUUSD
XAGUSD
Copper
Close 21:00 Closed Normal Hours Normal Hours
Energies / USOil
USOil
UKOil
Close 21:00 Closed Normal Hours Normal Hours
Cryptos Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
Stocks / LSE
LSE
LIS
PAR
ETR
MAD
DUB
AMS
SWX
MTA
OSL
STO
NAS
NYS
ARC
BZX
Normal Hours Closed Closed Closed

Markets

Forex
Day before Good
Friday 14.04.22
Good Friday
15.04.22
Normal Hours Closed
Easter Sunday
17.04.22
Easter Monday
18.04.22
Normal Hours Normal Hours
Indices
US30
US30
SPX500
NAS100
US2000
VOLX
UK100
GER30
ESP35
FRA40
HKG33
JPN225
AUS200
EUSTX50
CHN50
Day before Good
Friday 14.04.22
Good Friday
15.04.22
Close 21:00 Closed
Easter Sunday
17.04.22
Easter Monday
18.04.22
Normal Hours Normal Hours
Commodities
SOYF
SOYF
WHEATF
CORNF
Day before Good
Friday 14.04.22
Good Friday
15.04.22
Close 18:20 Closed
Easter Sunday
17.04.22
Easter Monday
18.04.22
Closed Open 00:00
Metals
XAUUSD
XAUUSD
XAGUSD
Copper
Day before Good
Friday 14.04.22
Good Friday
15.04.22
Close 21:00 Closed
Easter Sunday
17.04.22
Easter Monday
18.04.22
Normal Hours Normal Hours
Energies
USOil
USOil
UKOil
Day before Good
Friday 14.04.22
Good Friday
15.04.22
Close 21:00 Closed
Easter Sunday
17.04.22
Easter Monday
18.04.22
Normal Hours Normal Hours
Cryptos
Day before Good
Friday 14.04.22
Good Friday
15.04.22
Normal Hours Normal Hours
Easter Sunday
17.04.22
Easter Monday
18.04.22
Normal Hours Normal Hours
Stocks
LSE
LSE
LIS
PAR
ETR
MAD
DUB
AMS
SWX
MTA
OSL
STO
NAS
NYS
ARC
BZX
Day before Good
Friday 14.04.22
Good Friday
15.04.22
Normal Hours Closed
Easter Sunday
17.04.22
Easter Monday
18.04.22
Closed Closed

یک حساب معاملاتی باز کنید

انواع حساب هر کس منحصر به فرد است

حساب
انواع
هر
منحصر به فرد است

حسابی را انتخاب کنید که به شما امکان می دهد به روش خود معامله کنید. هر یک از آنها با سطوح مختلف تجربه معاملاتی ، ریسک و بودجه متناسب است. با یوروتریدر ، سهام معاملات برای همه ، برای همیشه ، بدون کمیسیون است.

میکرو

برای معاملات با حجم کمتر ، مدیریت حساب میکرو ما بسیار آسان است. اگر تازه شروع کرده اید ، این یکی برای شماست.

حداقل واریز

$50

کمیسیون روی سهام

$0

کمیسیون روی فارکس

$0

اسپرد معمول

1-1.2

حداکثر حجم معاملات

10 lots

حداکثر لوریج

1:500

صفر

0٪ اسپرد فارکس یا کمیسیون فارکس را انتخاب کنید. حساب صفر برای کسانی که تجربه معاملات ندارند انتخاب عالی است.

اسپرد صفر
کمیسیون صفر

حداقل واریز

$500

$500

کمیسیون روی سهام

$0

$0

کمیسیون روی فارکس

$2.75

$0

اسپرد معمول

0-0.3

0.6-0.7

حداکثر حجم معاملات

50 lots

50 lots

حداکثر لوریج

1:300

1:300

هیرو

حساب های هیرو ما برای افراد بسیار باتجربه طراحی شده و به شرایط معامله 5 ستاره در هر معامله حرفه ای نیاز دارد.

حداقل واریز

$25,000

کمیسیون روی سهام

$0

کمیسیون روی فارکس

$2.00

اسپرد معمول

0-0.3

حداکثر حجم معاملات

1000 lots

حداکثر لوریج

1:100

میکرو

برای معاملات با حجم کمتر ، مدیریت حساب میکرو ما بسیار آسان است. اگر تازه شروع کرده اید ، این یکی برای شماست.

حداقل واریز

$50

کمیسیون روی سهام

$0

کمیسیون روی فارکس

$0

اسپرد معمول

1-1.2

حداکثر حجم معاملات

10 lots

حداکثر لوریج

1:500

صفر

0٪ اسپرد فارکس یا کمیسیون فارکس را انتخاب کنید. حساب صفر برای کسانی که تجربه معاملات ندارند انتخاب عالی است.

اسپرد صفر
کمیسیون صفر

حداقل واریز

$500

$500

کمیسیون روی سهام

$0

$0

کمیسیون روی فارکس

$2.75

$0

اسپرد معمول

0-0.3

0.6-0.7

حداکثر حجم معاملات

50 lots

50 lots

حداکثر لوریج

1:300

1:300

هیرو

حساب های هیرو ما برای افراد بسیار باتجربه طراحی شده و به شرایط معامله 5 ستاره در هر معامله حرفه ای نیاز دارد.

حداقل واریز

$25,000

کمیسیون روی سهام

$0

کمیسیون روی فارکس

$2.00

اسپرد معمول

0-0.3

حداکثر حجم معاملات

1000 lots

حداکثر لوریج

1:100

بدون - سوآپ
حساب

در زمان واگذاری هیچگونه سوآپ یا هزینه بهره ای ندارید.  اگر به دلایل مذهبی قادر به پرداخت سوآپ نیستید ،حساب بدون سوآپ را انتخاب کنید.

* لطفا توجه داشته باشید که حسابهای بدون نرخ بهره شبانه در مورد هیچ یک از ابزارهای گروه Exx Forex (مثلاً USD / TRY یا EUR / NOK) قابل استفاده نیستند. حساب های بدون نرخ بهره شبانه به شما این امکان را می دهد تا هفت روز موقعیت داشته باشید و پس از آن کمیسیون ها برای پوزیشن های مدت طولانی شارژ می شوند.

سپرده ها
برداشت

واریز ساده و سریع

واریز
مسیر شما

امنیت اول می آید . ما برای محافظت از سرمایه شما از استانداردهای امنیتی پیشرو در صنعت پیروی می کنیم.

چگونه واریز انجام دهم ؟

حساب معاملاتی یوروتریدر خود را در 4 مرحله ساده شارژ کنید:

1

ورود به

یوروتریدر

2

کلیک کنید

روی گزینه واریز و یک روش را انتخاب کنید

3

دنبال کنید

دستور العمل ها را و مقدار واریز مور نظرتان را وارد کنید

4

چک کنید

ایمیلتان را برای تایید واریز

از روش های پرداخت سریع و مطمعن ما برای واریز انتخاب کنید .

روش ارز فی / کمیسیون حداقل واریز Est. زمان پردازش

EUR, USD, GBP
تحت پوشش توسط Eurotrader
50 USD
فوری

EUR, USD, GBP
تحت پوشش توسط Eurotrader
50 USD
فوری

EUR, USD, GBP, ZAR
فقط هزینه های طرف Eurotrader تحت پوشش قرار می گیرد
50 USD
1-3 روز کاری
OZOW Payment Method
ZAR
تحت پوشش توسط Eurotrader
بدون حداقل
فوری

skrill

EUR, USD, GBP
تحت پوشش توسط Eurotrader
50 USD
فوری

neteller

EUR, USD, GBP
تحت پوشش توسط Eurotrader
50 USD
فوری

برداشت سریع و آ سان

برداشت
مسیر شما

امنیت اول می آید . ما برای محافظت از سرمایه شما از استانداردهای امنیتی پیشرو در صنعت پیروی می کنیم.

تصویر برداشت

چگونه میتوانم یک
برداشت انجام دهم ؟

برداشت از حساب یوروتریدرتان در 4 مرحله ساده :

1

ورود

به My Eurotrader

2

کلیک کنید

بر روی برداشت ، و روش برداشت را انتخاب کنید .

3

دنبال کنید

دستورالعمل و مقدار برداشت را واریز کنید

4

چک کنید

برای یک ایمیل از سمت ما برای تایید برداشت

از روش های پرداخت ما برای برداشت سریعتر و امن تر انتخاب کنید .

روش ارز فی / کمیسیون حداقل برداشت Est. زمان پردازش

EUR, USD, GBP
تحت پوشش توسط Eurotrader
50 USD
1-5 روز کاری

EUR, USD, GBP
تحت پوشش توسط Eurotrader
50 USD
1-5 روز کاری
EUR, USD, GBP, ZAR
فقط هزینه های طرف Eurotrader تحت پوشش قرار می گیرد
بدون حداقل
2-5 روز کاری
OZOW Payment Method
ZAR
تحت پوشش توسط Eurotrader
بدون حداقل
فوری
skrill
EUR, USD, GBP
فقط هزینه های طرف Eurotrader تحت پوشش قرار می گیرد
بدون حداقل
1-2 روز کاری
neteller
EUR, USD, GBP
فقط هزینه های طرف Eurotrader تحت پوشش قرار می گیرد
بدون حداقل
1-2 روز کاری

سوالات متداول و حقایق

سوالات متداول

OPENING AN ACCOUNT
ACCOUNT FEES
TRADING WITH EUROTRADER

برای ایجاد حساب ، به ما مراجعه کنید. در آنجا ، فقط باید به چند سوال کوتاه پاسخ دهید و اسناد خود را برای تأیید بارگذاری کنید. پس از تأیید حساب ، می توانید معامله را شروع کنید!

حسابهای مشترک دارای دو یا چند دارنده حساب هستند که هرکدام از آنها دارای حقوق کامل ، دسترسی و کنترل بر حسابها خواهند بود. برای ثبت نام در یک حساب مشترک ، لطفاً با تیم پشتیبانی مشتری ما تماس بگیرید که می توانند شما را برای شروع راهنمایی کنند!

حسابهای شرکتی به جای یک شخص به نام یک شرکت باز و تامین مالی می شود . برای افتتاح حساب شرکتی ، از ثبت ما دیدن کرده و گزینه "حساب شرکتی" را انتخاب نمایید.

معمولاً ، ما می توانیم حساب شما را در عرض 24 ساعت تأیید کنیم (و معمولاً خیلی زودتر از این زمان است!). با این حال ، اگر ما نیاز به رد اسناد شما داشته باشیم ، ممکن است کمی بیشتر طول بکشد زیرا برای درخواست اسناد/تصاویر جایگزین به ارسال ایمیل برای شما نیاز داریم.

خیر ! هیچ هزینه ای برای افتتاح حساب در یوروتریدر وجود ندارد.

شما باید برخی از اطلاعات شخصی و همچنین سطح تجربه معاملات خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما همچنین باید حداقل یک سند برای اثبات هویت قانونی خود (مانند شناسه) و یکی برای اثبات آدرس خود (مانند قبوض خدماتی) ارائه دهید.

دلایل متعددی وجود دارد که ما جزئیات خاصی را در مورد اطلاعات مالی شما درخواست می کنیم. علاوه بر جمع آوری اطلاعات برای رعایت تعهدات قانونی و نظارتی ، همچنین به ما در محافظت از شما ، بهبود و بهینه سازی وب سایت و خدمات ما کمک می کند و در نهایت ، تجربه بهتری را به شما ارائه می دهد.

به طور استاندارد ، می توانید همزمان پنج حساب MT4 یا MT5 باز کنید. اگر می خواهید بیشتر باز کنید ، بسیار خوب است - کافی است با تیم پشتیبانی مشتری ما تماس بگیرید تا بتواند سقف حساب را برای شما افزایش دهد.

اگر کشور شما در یک مکان محدود قرار دارد یا نمی توانید اسناد کافی KYC ارائه دهید ، ممکن است نتوانید یک حساب یوروتریدر باز کنید. اگر در باز کردن حساب با مشکل روبرو هستید ، لطفاً با تیم پشتیبانی مشتری ما تماس بگیرید که خوشحال خواهد شد به شما کمک کند!

بله ، ما حسابهای بدون مبادله(به عبارت دیگر به عنوان حسابهای اسلامی یا شرعی شناخته می شود) ارائه می دهیم.

اسناد قابل قبول POA عبارتند از: صورت حسابهای بانکی ، قبوض خدماتی (تلفن ثابت ، پهنای باند ، گاز ، برق و آب) ، اسناد رسمی شورا (مانند قبوض مالیات شورا) و اسناد رسمی دولتی (مانند گواهینامه رانندگی).

اسنادی که نمی توانیم آنها را بپذیریم عبارتند از: قبض تلفن همراه ، رسید خرید ، اسناد دست نویس ، اسناد بیمه ، نامه های بانک شما به غیر از صورت حساب بانکی و بیانیه کارت اعتباری. ما همچنین نمی توانیم عکس اسناد بارگذاری شده که اطلاعات آنها مبهم است را بپذیریم. تیم KYC ما درجه ای از اختیار را استفاده می کند تا تصمیم بگیرد که آیا یک سند قابل قبول است یا خیر.

نه ، برای باز کردن نسخه ی آزمایشی نیازی به ارائه اسناد ندارید.

به طور کلی ، نه. اگر می خواهید با کمتر از 500 USD/EUR/GBP شروع کنید ، باید یک حساب Micro ایجاد کنید. اگر فکر می کنید یک استثنا هستید، لطفاً با مدیر حساب خود صحبت کنید.

خیر ، یوروتریدر در حال حاضر مشتریان آمریکایی را نمی پذیرد.

خیر ، ما هزینه های عدم فعالیت را در حساب های غیر فعال ،حساب های سرمایه گذاری یا غیر از آن را در نظر نمیگیریم .

مبادله - (به عبارت دیگر به عنوان هزینه شبانه شناخته می شود) - فقط در مورد محصولات لوریج دار مانند CFD ها و سفارش های شامل اسپرد اعمال می شود. کارمزد به بخشی از معاملات با لوریج تخصیص داده می شود که توسط کارگزار یا بانک اعمال می شود ، بنابراین خیر ، عموماً برای خرید و فروش دارایی های فیزیکی اعمال نمی شود.

این موارد بین انواع حسابی که مبادله هزینه دارند تفاوت ندارند (بنابراین حسابهای بدون سوآپ استثنا هستند). همه محصولات و جفت ها با نرخ خاصی شارژ می شوند. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً تیکت مشخصات MetaTrader را بررسی کنید!

این بستگی به نوع حساب شما دارد! حسابهای میکرو ما در حال حاضر کمترین مبلغ سپرده را تنها با 50 دلار ، یورو یا پوند ارائه می دهند.

بله ، سهام ها در هر دو پلت فرم قابل دسترس هستند . MT4 دسترسی به سهام های برجسته (مانند اپل ، نتفلیکس و فیس بوک) را فراهم می کند ، در حالی که MT5 پایگاه داده عظیمی از هزاران سهام قابل معامله از شرکت های سراسر جهان و همچنین سهام های معروف را ارائه می دهد که همه انتظار دارند آن را در پلت فرم ها پیدا کنند .

معمولاً توصیه می کنیم از نسخه اختصاصی MT4/MT5 خود استفاده کنید ، زیرا اطلاعات سرور از قبل نصب شده است. با این حال ، در صورت تمایل می توانید از نسخه MT4/MT5 از پیش نصب شده استفاده کنید - فقط باید اطلاعات سرور را به صورت دستی وارد کنید.

در حال حاضر ، می توانید یک کیف پول به دلار ، GBP یا EUR داشته باشید.

تا زمانی که شما می خواهید! ما هیچ محدودیتی برای حساب های آزمایشی ایجاد نمی کنیم.

قیمت فارکس از ساعت 22:03 یکشنبه عصر تا 21:58 عصر جمعه (به وقت محلی انگلستان) ارائه می شود. برای اطلاعات دقیق تر در مورد محصول مورد معامله ، لطفاً مشخصات را در MetaTrader بررسی کنید!

بله روش های اسکالپ و هجینگ مجاز است .

بله ، ارائه میدهیم ! برای اطلاعات بیشتر با مدیر حسابتان در تماس باشید .

ساعت کار ما بین 23:02 روزهای یکشنبه و 21:57 روز جمعه (به وقت محلی انگلستان) است.

ما اجتناب میکنیم ، نه! ما در حال حاضر میز معامله ای نداریم و همه سفارشات و معاملات باید توسط مشتری در پلتفرم های ما انجام شود. اگر در باز و بسته شدن سفارش ها مشکلی دارید ، لطفاً با تیم پشتیبانی مشتری ما تماس بگیرید.

در حال حاضر تنها اسپرد های مختلف را ارائه میدهیم .

لوریج ذکر شده برای جفت ارزهای اصلی است. همه ی دسته بندی محصولات نیازمند مارجین محصر به فرد می باشد که میتوانید در صفحه محصولات ما اطلاعات بیشتر را بیابید .

امن و ایمن

همینجا همین الان

امنیت

ما دارای ویژگی های امنیتی پیشرو در صنعت هستیم که از همه افراد محافظت می کند.

پشتیبانی

از واتساپ گرفته تا اینستاگرام ، ما کنار شما ایستاده ایم - هر دقیقه معاملات از هر روز معاملاتی.

رگوله

ما در مراجع قضایی متعدد توسط معتبرترین نهادهای نظارتی در جهان مجوز داریم.

بارگیری آسان

امروز ثبت نام کنید
نشان دهید واحد پولتان چیست
شما ساخته اید

تنها 3 گام مانده تا ایجاد یک
حساب در Eurotrader .

در 60 ثانیه ثبت نام کنید

تکمیل فرم ثبت نام حدود 1 دقیقه طول می کشد.

به ما نشان دهید که شما واقعاً کی هستید

اسناد راستی آزمایی را بارگذاری کنید و منتظر تأیید شوید.

تجارت خود را ادامه دهید

پس از تأیید ، می توانید به حساب واقعی خود واریز کرده و تجارت خود را آغاز کنید.

bank transfer
visa
mastercard
OZOW Payment Method - Logo
neteller
skrill